Současnost

Vesnička Mutišov se nachází 2 km severovýchodně od Slavonic na úpatí České Kanady. Leží v nadmořské výšce 496 m. V místě je železniční zastávka trati Slavonice – Kostelec u Jihlavy, obecní vodovod, čistička vod. V místě není a nikdy nebyla škola, není zde ani obchod. Ve vesnici je v současné době obydleno 28 domů, převážně stále zde žijícími obyvateli.Někteří obyvatelé Mutišova se dodnes zabývají zemědělstvím a chovem, okolo vsi můžete tedy vidět rozsáhlé pastviny a na nich krávy, koně i ovce.

V nedávné době, roku 2011, se vesnička proměnila v bylinkovou obec. Ve spolupráci s obyvateli obce se občanské sdružení Přírodní zahrady nechalo inspirovat v sousedním Rakousku, kde už podobné vesnice existují. Přeshraniční spolupráce se vydařila a vzniklo tak malebné bylinkové království, které se ve čtvrtek 16. 6. 2011 slavnostně otevřelo. Předzahrádky domů i obecní plochy jsou upraveny jako tematické zahrady – astrologická, kouzelnická, barvířská, mariánská, medonosná, bylinky do kuchyně, pro kosmetiku a další. Přírodní zahrada Bochníčkových je ukázkou ekologického pěstování zeleniny, ovoce i okrasných rostlin.

Mutišov pořádá během roku hodně akcí, do kterých se aktivně zapojuje většina obyvatelstva a které jsou převážně organizovány ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů. S jarem přicházejí první brigády na údržbu veřejného prostranství a zeleně, úklid po zimě, vysazování nových stromků a keřů, následují tradiční řemeslné trhy, pálení čarodějnic, stavění a posléze kácení májky, dětský den s různými hrami a soutěžemi nejen pro děti, v létě tradiční nohejbalový turnaj, rozloučení s prázdninami s posezením o táboráku, další brigády a v neposlední řadě pingpongový a zimní hokejový turnaj (pokud zamrzne rybník na návsi :-) ).

Od roku 2007 působí v obci zájmové sdružení HaflingClub, kde se pod záštitou a odborným vedením dlouholetého jezdce, trenéra a chovatele koní, pana Hynka Blažka, schází parta lidí, které spojuje společné hobby a tím jsou koně a jezdectví. Jedenkrát či dvakrát do roka se konají závody, které se těší nejen vysokému počtu účastníků z okolních jezdeckých klubů, ale mají i poměrně početnou návštěvu veřejnosti a velmi pozitivní ohlas.

 

© Roman Krafka 2015