Historie

Ves se poprvé připomíná v písemných pramenech v roce 1365. 
V roce 1378 se jmenuje Přeroda z Mutišova, který roku 1386 prodal tvrz a ves v Mutišově Konrádu Krajíři z Krajku.
 V 15. století je uváděn rod, který se psal po Mutišově, z něhož Filip roku 1420 přijal na Mutišov na spolek Jošta z Pálovic. Statek tak přešel na Čeloudy z Pálovic.
Jan Čeloud z Pálovic prodal roku 1482 Mutišov Stanislavovi ze Zahrádek. V roce 1536 bratr Stanislavův, Jan Houska ze Zahrádek, prodal Mutišov s tvrzí a vsí Urbančí a dalšími Jetřichu Dobrovodskému z Dobré Vody a ten roku 1548 dále prodal Mutišov s Urbančí Volfovi st. Krajířovi z Krajku. 
V roce 1610 je při prodeji dačického panství Vilému Dubskému z Třebomyslic uváděn také Mutišov. Ves pak sdílela osudy dačického panství až do roku 1849. 

V letech 1850 – 1855 byl Mutišov podřízen politické pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích. Po vzniku smíšených okresních úřadů s politickou a soudní pravomocí byl v letech 1855 – 1868 podřízen Okresnímu úřadu v Dačicích. Když byly v roce 1868 veřejná správa a soudnictví opět odděleny, vrátil se pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích, od roku 1919 okresní správy politické a od roku 1928 okresního úřadu tamtéž. Od roku 1911 byl podřízen okresnímu soudu ve Slavonicích až do roku 1938. 
Po okupaci pohraničí nacistickým Německem byl od října 1938 do května 1945 podřízen Landratu ve Waidhofenu a. d. T., říšská župa Dolní Dunaj a v soudnictví Amtsgerichtu ve Slavonicích. Po osvobození v květnu 1945 náležel pod Okresní národní výbor v Dačicích a v jeho rámci od roku 1949 pod nově zřízený Jihlavský kraj. Toto začlenění trvalo do poloviny roku 1960, kdy po územní reorganizaci byl Mutišov s moravským Slavonickem začleněn pod správní okres Jindřichův Hradec, což trvalo do zrušení Okresního úřadu v Jindřichově Hradci koncem roku 2002. 
Od roku 2003 spadá pod pověřený Městský úřad ve Slavonicích.

Před třicetiletou válkou bylo v Mutišově 27 usedlostí, z toho zůstalo za války obsazeno 23 a 4 zpustly. Do roku 1671 se podařilo znovu osadit dvě usedlosti. Většina obyvatel se po celou historii Mutišova živila zemědělstvím. Chovali se zde ovce, voli, krávy, vepři.

Východně od obce na návrší byl lokalizován hrádek s opevněným areálem o průměru 45 metrů. Nálezy keramiky svědčí o existenci hrádku od 13. do 15. století.

 

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

© Roman Krafka 2015